EENZIJN EN HEEL ZIJN

Ben je nu echt één en heel op jezelf?

In de spirituele wereld of sommige spirituele kringen wordt wel eens verteld dat we al heel zijn op onszelf en niets nodig hebben.

HOE KAN DAT NU?

Enige duiding vanuit een ander en helder perspectief.  Wil je dit weten, lees verder. Wil je dit niet weten, lees niet verder. Jij kiest. Ik durf er voor wedden dat je verder zal lezen. En het is nodig ook. Beweer ik de waarheid te kennen. Geen idee. Ik schrijf wat door mij heen komt en sterk voelt als zending. Neem het aan voor mogelijk waar, neem het aan voor iets van betekenis, neem het aan om je te bevrijden, om echt te voelen wat hier staat zodat je mag leven, mag spelen, mag verbinden, mag nodig hebben, mag zingen en verlangen om vereniging en verbinding van wat bij je hoort. Wat bij jou hoort zal je immers niet onthouden worden.

Je bestaat doorheen verbinding.

Hoe kan je op je eentje heel zijn en één en niets nodig hebben? Ik schreef ‘Hoe kan dat nu?’ Ik verklaar me nader en stem me af bij dit schrijven. Woorden worden gedicteerd doorheen mijn vingers.

 

“Weet je dan niet dat alles samenhangt, dat leven alleen bestaat, ook jouw leven, omdat je verbonden met met alles om je heen. Dat je maar kan leven en bestaan omdat er zuurstof is, voeding, water, mensen, aarde, licht, ….Vrijheid is een illusie op je eentje. Vrijheid bestaat maar in verbinding met het leven, je geliefde, datgene wat je dierbaar is. Je bestaat maar omdat er een vader en moeder was die je het leven schonk. Door hun verbinding kon jij hier zijn, het levende bewijs dat jij er maar kan zijn omdat twee mensen zich verenigden en ook jouw kinderen er zijn niet door jezelf alleen maar door iets dat zich verbond. 

In het grote licht, in de hoogst mogelijke werkelijkheid kunnen we samen een zijn zonder strijd, die weg gaan we, die weg heeft tijd nodig, evolutie van bewustzijn, heling van wonden, trauma, herstel in ieder mens en dit vraagt compassie, liefde, aandacht voor jezelf en anderen. Ondertussen verbinden we ons met dingen, mensen, situaties, …. Zoals je je huis wil inrichten en dan de dingen koopt waarvan jij  vindt en voelt dat ze er bij passen, zo doe je dat ook met het andere en soms richt je je huis ineens anders in omdat er evolutie komt. Bvb. je gaat veel dingen wegdoen, versoberen, je huis en jezelf lichter maken. Je leven is een doortocht van ontmoetingen en verbindingen waarvan je de klank, de geur, de streling ontdekt. Het is als muzikanten die samen spelen, soms levert dat mooie muziek op, soms kakafonie, soms hemels magische muziek waar je de eenheid dieper proeft.

Onze zintuigen hebben we hiervoor meegekregen, niet te vergeten het zesde zintuig, je dieper weten, het etherische. Sommigen zeggen dat je je niet mag laten leiden door je zintuigen omdat het dan om het uiterlijke gaat.  Het gaat toch om het innerlijk wordt dan gezegd. Waarom denk je dan dat er uiterlijkheid bestaat. Voor bij onze ogen, onze huid bestaat we allemaal uit organen, zenuwen, botten,…. en ‘toch’ hebben we een huid gekregen, een eigen aangezicht, een eigen trilling …. Onze ziel heeft een aardse jas aangenomen vertaald in een lichaam, een voertuig, niet zomaar een, perfect uitgekozen door en voor jou en helemaal verschillend van gelijk welke ander mens. Dat wat ten diepste resoneert met jou is de veruiterlijking van je innerlijk, wie je bent.  De aantrekking gebeurt doorheen de energie die vanuit ieders innerlijk hart contact maakt met het andere hart en waarbij de lichamen het vertaalspel zijn, dit samengaand geheel brengt jullie samen. Denk er niet te veel over na. Het is voelbaar in je wezen. 

Om dan terug te komen op de vraag : Ben je heel én één op jezelf? Ja ergens, je bent alles en één  zoals de druppel in de oceaan de oceaan bevat en toch druppel is, alleen besta je maar door het andere, door de oceaan. De druppel zou er nooit zijn zonder oceaan. Dus alles hangt samen. Eenheid en heelheid in jou bestaat doordat er ander leven is. Dus laat los het zo nodig hebben van heel zijn op jezelf, ook al ben je het, in verbinding met alles. Doorheen de verbindingen met de aarde, je dierbaren, je vrienden, je Geliefde kan je gaan proeven van die éénheid die je bent in verbinding met het andere.

Zelfs Jezus maar ook de wijsheid van de Tolteken vertellen het, speel, wees kind, proef, ruik, geniet. Je hebt je zintuigen niet voor niets gekregen. Ze kunnen je lust geven en dat is oké, ze kunnen je magische sensaties brengen, heiligheid, magie en deze twee samen is het spel dat mag en kan.  Het rijk Gods mag op aarde gebouwd worden, om hier te spelen, te genieten vanuit je lijfelijkheid in verbinding met je hart en je ziel. Dan zal je genieten en vervulling ervaren.  Dan danst het kind weer in jou, de wilde man, de wilde vrouw, samen vanuit connectie met aarde en kosmos verbonden met je hart en je ziel, zich uitdrukkend door je lijf. Enjoy it.

Je mag nodig hebben net zoals je water nodig hebt. Het is toegestaan. Zoveel mensen doen hun best om alles in zichzelf te vinden , en ja alles zit in jezelf doorheen en in contact met wat rondom jou leeft. De boom in jouw tuin heeft ook zuurstof nodig om er te kunnen zijn. Laat het nu maar zijn dat je dingen nodig hebt, het zal je bevrijden, je zal weer gewoon zoals een kind vragen naar wat het nodig heeft. Zo vaak kreeg je het niet. Tijd om het jou nu zelf te geven en het te vragen en het te ontvangen om zo in stukjes langzaam te evolueren naar echt mens zijn. En het nodig hebben mag uit behoeftigheid zijn en kan en mag evolueren naar een nodig hebben vanuit overvloedsbewustzijn, de overvloed van het leven dat jou schenkt wat jou doet groeien. Dan wordt het nodig hebben niet iets van moeten hebben maar van doorstroming kunnen geven in overvloed van wie en wat je bent met het andere, uitdrukking kunnen geven van jouw liefde.

Volg hierbij je zielsverlangen door alle obstakels heen. Als je rechtstreeks tot je hart aangesproken wordt brandt jouw zielsverlangen door deze obstakels heen. Je zal niet anders meer kunnen wanneer je hart wil exploderen vanuit een zielstuwing, om in overgave te gaan. Ga maar voelen en ervaren.”

 

Peter Grard