Annulatievoorwaarden

Home / Aanbod / Annulatievoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN, ANNULATIE- & BETALINGSVOORWAARDEN EN COPYRIGHT

Annulatievoorwaarden

Voor trainingen en cursussen

Bij directe betaling van het totale bedrag voor de cursus/training waarvoor je inschreef: Inschrijvingsgelden die betaald zijn worden niet terugbetaald als je zelf annuleert of stopt met de cursus/training. Als je annuleert na inschrijving en betaling kan je je inschrijving verplaatsen naar een ander moment wanneer deze cursus georganiseerd wordt.

Bij gespreide betaling voor de cursus/training waarvoor je inschreef:

– Inschrijvingsgelden die betaald zijn worden niet terugbetaald als je zelf annuleert of stopt met de cursus/training. Als je annuleert na inschrijving en betaling kan je je inschrijving verplaatsen naar een ander moment wanneer deze cursus georganiseerd wordt.

– Inschrijvingsgelden die nog niet betaald werden wegens gespreide betalingsregeling dienen nog betaald te worden bij annulatie of stopzetten van cursus/training. 

Indien de cursus niet meer georganiseerd wordt waarvoor je annuleert, geldt deze annulatieregeling:

Je krijgt 50 % van het inschrijvingsgeld terugbetaald bij annulatie tot één week voor aanvang van het initiatief.

Bij annulatie gedurende de week voorafgaand aan het initiatief is geen restitutie meer mogelijk. Je kan het betaalde bedrag wel omzetten in individuele sessies. 

Indien de cursus door de organisatie wordt geannuleerd wegens onvoorziene omstandigheden of heirkracht

Dan kan je deze cursus op een later tijdstip volgen. Indien de cursus niet meer georganiseerd zou worden dan krijg je het inschrijvingsgeld terugbetaald.

De annulatievoorwaarden voor trainingen en cursussen zijn van toepassing vanaf het moment van inschrijven

Voor individuele sessies

– Voor losse individuele sessie : Je krijgt 50 % van het inschrijvingsgeld terugbetaald bij annulatie tot 48 uur voor aanvang van de sessie tenzij dat je ziek bent (doktersbewijs is nodig).
Bij annulatie gedurende de 48 uur voorafgaand aan de sessie is geen restitutie meer mogelijk. Je kan wel een nieuwe afspraak plannen.

– Voor een traject van 4 sessies : Er is geen terugbetaling mogelijk als je tijdens het traject zou willen stoppen.

Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten/ reserveringen en bestellingen aan en overeenkomsten met Aykohuis tenzij schriftelijk / elektronisch anders is overeengekomen.
Door zich in te schrijven of afspraak te plaatsen, verklaart de deelnemer of cliënt akkoord te gaan met deze voorwaarden.
Onder “cliënt” in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan al diegenen die bij Aykohuis een order, bestelling, dienst- of cursusreservatie plaatsen.
Een bestelling van diensten en / of goederen of cursusreservatie wordt geacht te zijn aanvaard, zodra deze telefonisch, schriftelijk, per fax, per e-mail of via de website door klant aan Aykohuis is verstrekt.
Bij niet-betaling wordt de klant van rechtswege geacht in gebreke te zijn zonder bijkomende schriftelijke ingebrekestelling en is onmiddellijk over het factuurbedrag een conventionele schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 12 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 90€ en een maximum van 2000 €, alsmede rente vanaf de vervaldatum ten bedrage van 1 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangerekend.
Alle door verstrekte rekeningen en/of facturen zijn bindend en worden als aanvaard beschouwd.
Alle kosten, zowel via gerechtelijke als buitengerechtelijke weg zijn volledig ten laste van de klant.
Aykohuis en de klant onderwerpen zich ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten aanzien van alle overeenkomsten tussen partijen aan het Belgisch recht. Met betrekking tot geschillen tussen de partijen zijn territoriaal bevoegd de Rechtbanken van het arrondissement of kanton van de exploitatiezetel.

Aansprakelijkheid

Tijdens alle cursussen en activiteiten georganiseerd door Aykohuis, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van Aykohuis als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet.
Aykohuis stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande cursussen, diensten en activiteiten.
Aan de website en folders van Aykohuis kunnen geen rechten worden ontleend.
Aykohuis is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van annulering, uitstellen of andere wijzigingen van de cursus of activiteit.

Copyright voorwaarden

De inhoud van deze website, waaronder teksten, afbeeldingen, geluid, video en software zijn auteursrechtelijk beschermt en mogen onder geen enkele voorwaarde noch vorm worden gekopieerd of gebruikt tenzij toelating is verleend door de auteur. Gebruik zonder recht kunnen gerechtelijke stappen tot gevolg hebben. Naar derden: vaak is het onmogelijk om de oorspronkelijke auteur of eigenaar terug te vinden, en daar we correctheid nastreven en vergissingen mogelijk zijn, vragen we u ons te contacteren indien u meent eigenaar te zijn van gebruikte tekst, afbeelding, geluid, video of software. Wanneer we onterecht auteursrechtelijk materiaal hebben gebruikt, bieden wij u alvast onze excuses aan en zal deze meteen van de site worden verwijderd of het gebruik ervan wettelijk aanvaard gemaakt worden.
PRIVACY POLICE
 
Privacy Policy Bescherming persoonsgegevens
 
Ons Privacybeleid bevat o.a. dat de persoonlijke gegevens die u invoert via onze websites www.aykohuis.be en www.leadershipbysoul.be enenkel worden gebruikt om u te beantwoorden en periodiek op de hoogte te houden van nieuws over onze diensten en tips. Het staat u ten alle tijde vrij ons te contacteren om uw gegevens op te vragen, aan te passen of uit onze databank te laten verwijderen. Ieder door ons verzonden info-mailing bevat tevens een “hier uitschrijven” link waarmee u uw gegevens automatisch uit onze databank kunt verwijderen. Uw gegevens zijn versleuteld en beveiligd en worden onder geen enkele voorwaarde, tenzij met uw toestemming, doorgegeven aan derden
 
Wij respecteren: 
 
De Belgische Wet van 8 december 1992 + de aanpassing van 3 december 2017 en 27 april 2016 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De Belgische Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. En de Belgische Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij. (BS 17.03.2003) Welke persoonlijke informatie verzamelen we van de mensen die onze websites bezoeken? Bij het invullen van ons contactformulier, bestellen of registreren op onze site, indien van toepassing, wordt u mogelijk gevraagd uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres of andere gegevens in te voeren die past bij onze dienstverlening en service aan u.
 
Wanneer verzamelen wij informatie? 
 
Wij verzamelen uw ingevoerde gegevens wanneer u een reactie of bestelling plaatst, u abonneert op een nieuwsbrief of contact-informatie invoert op onze site.
 
Hoe gebruiken wij uw informatie? 
 
We kunnen de informatie die we van u verzamelen gebruiken wanneer u zich registreert, het contactformulier gebruikt, een aankoop doet, zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, reageert op een blog, of bepaalde andere sitefuncties gebruikt op de volgende manieren: Om uw transacties snel te verwerken. Om periodieke e-mails met betrekking tot uw bestelling of andere producten en diensten te verzenden. Om ze op te volgen na correspondentie (livechat, e-mail of telefonische vragen).
 
Hoe beschermen we uw informatie?
 
Onze websites worden onmiddellijk voorzien van de nieuwste updates plus gescand op beveiligingslekken, malware, spam en andere bekende kwetsbaarheden om uw bezoek aan onze site zo veilig mogelijk te maken.Uw persoonlijke gegevens bevinden zich op een beveiligd server en zijn alleen toegankelijk door de eigenaar, tevens beheerder van deze website
 
Gebruiken we ‘cookies’? 
 
Ja. Cookies zijn kleine bestanden die een site of zijn serviceprovider via uw webbrowser (als u dat toestaat) overbrengt naar de harde schijf van uw computer, waardoor de systemen van de site of serviceprovider uw browser kunnen herkennen en bepaalde informatie kunnen vastleggen en onthouden. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies om ons te helpen de items in uw winkelwagen te onthouden en te verwerken. Ze worden ook gebruikt om ons te helpen uw voorkeuren te begrijpen op basis van eerdere of huidige siteactiviteit, waardoor we u betere services kunnen bieden. We gebruiken ook cookies om ons te helpen bij het verzamelen van verzamelde gegevens over siteverkeer en siteinteractie, zodat we in de toekomst betere site-ervaringen en tools kunnen bieden.
U kunt ervoor kiezen dat uw computer u waarschuwt telkens wanneer een cookie wordt verzonden, of u kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. U doet dit via uw browserinstellingen. Omdat iedere browser een beetje anders is, kijkt u best in het Help-menu van uw browser om de juiste manier te vinden om cookies aan te passen. Als u cookies uitschakelt, heeft dit mogelijk gevolgen voor de gebruikservaring
 
Maken wij uw gegevens openbaar aan derden?
 
Nee! Wij verkopen noch verhandelen of brengen op geen enkele wijze uw persoonlijke identificeerbare informatie aan derden, tenzij wij gebruikers hiervan vooraf op de hoogte stellen. Dit omvat geen website-hostingpartners en andere partijen die ons helpen onze website te gebruiken of onze gebruikers van dienst te zijn, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te houden. We kunnen ook informatie vrijgeven als het gerecht ons hierom verzoekt, of om ons sitebeleid af te dwingen, of de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of anderen te beschermen.
 
Links van derden: 
 
Af en toe, naar eigen goeddunken, kunnen we producten of diensten van derden op onze website opnemen of aanbieden. Deze sites van derden hebben een afzonderlijk en onafhankelijk privacybeleid. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en activiteiten van deze gelinkte sites. Desalniettemin proberen we de integriteit van onze site te beschermen en alle feedback over deze sites te verwelkomen.
 
Uw privacy:
 
Gebruikers kunnen onze site anoniem bezoeken. We hebben een link naar dit privacybeleid toegevoegd onderaan elke belangrijke pagina van onze website. Onze link Privacybeleid bevat het woord ‘Privacy’ en is eenvoudig te vinden links onderaan in de footer van elke pagina. U wordt op de hoogte gebracht van wijzigingen in het Privacybeleid op onze pagina met privacybeleid. U Kan uw persoonlijke gegevens wijzigen: Door ons een e-mail te sturen. Door de link “hier uitschrijven” te gebruiken onderaan onze mailings naar u.
 
Wij verzamelen uw e-mailadres om: 
 
Informatie te zenden, reageren op uw vragen en/of andere verzoeken. Bestellingen te verwerken en om informatie en updates met betrekking tot bestellingen te verzenden. U aanvullende informatie te sturen met betrekking tot uw product en/of dienst. U toe te voegen aan onze Mailchimp-mailinglijst waarmee wij e-mails sturen naar onze klanten nadat de oorspronkelijke transactie of dienstverlening heeft plaatsgevonden. Om in overeenstemming te zijn met GDPR, gaan wij akkoord met het volgende: Geen valse of misleidende onderwerpen of e-mailadressen gebruiken. Het fysieke adres van ons bedrijf of het hoofdkantoor van de site vermelden. Verzoeken om uit te schrijven/afmelden onmiddellijk door te voeren. Gebruikers toe te staan om zich af te melden via de link onderaan elke e-mail. Als u zich op enig moment wilt uitschrijven voor het ontvangen van toekomstige e-mails, kunt u: Ons een e-mail sturen naar info@aykohuis.be. De uitschrijf instructies volgen onderaan elke e-mail. En we zullen u onmiddellijk verwijderen uit ALLE correspondentie.
 
Peter Grard
+32 468 17 60 10