ANGST ALS DE ULTIEME UITDAGING VOOR DE ZIEL - aykohuisANGST ALS DE ULTIEME UITDAGING VOOR DE ZIEL

ANGSTEN HELEN EN LEVEN VANUIT JE ZIEL

Angstgedachten zuigen energie, maken je klein en ontmoedigen je, geeft je stress, ongerustheid, paniek, ….  De ratio gebruiken om om te gaan met een irrationele angst is even efficiënt als een kudde buffels zeggen dat ze hun wilde vlucht moeten stoppen omdat ze op een klif afstormen. Uiteindelijk lopen de angst en de buffels je gewoon omver.

 Wat dan wel? Op zo’n momenten kan je als je tijdig ingrijpt naar de stem van Liefde gaan luisteren die fluistert je andere dingen in. Welke stem ga je het meeste beluisteren? Die van angst of die van liefde. Wie je het meeste aandacht geeft wint, dat verhaal ken je wel.

Angst weerhoudt je voluit te leven. Die angst is mogelijk ontstaan in je kinderjaren en had toen een mooie functie. Jou beschermen. Nu, nu je volwassen bent is dat niet meer nodig en mag je de stem van de angst ontslaan uit zijn oude functie en vragen of hij constructief wil meewerken aan jouw pad.

Angst is de criticus in onszelf en ons van het leven beneemt, faalangst door onzekerheid over jezelf. De angst gebruikt pijnlijke herinneringen van  vroeger  om zelfsabotage te stimuleren. Hij moedigt zelfverwijten en verwijten aan anderen aan. Hij ontneemt ons onze kracht. Welke stem in jou sust je angsten? De stem van Liefde die een bedding geeft van veiligheid.

Het doodsbange jongetje of meisje in jou mag weer leren de aanwezigheid van je ziel en het Al te ervaren. De kans dat echt gebeurt wat je angst je doet denken is onwaarschijnlijk klein en als het al zou gebeuren dan hoeft het nog niet die grootste consequenties te hebben die je vreest. Je schept je eigen drama in je hoofd. Kan je vertrouwen dat datgene wat je meemaakt in je leven, de situaties die je tegenkomt je de kans geven om je angsten los te laten, te overwinnen, te transformeren en dat je via die situaties kan groeien tot meer vrijheid, meer liefde, meer je ware potentieel. Dankbaar zijn dus om die situaties en het geschenk zien. De angsten vriendelijk in de ogen kijken, dan worden de demonen zachter in jou.ANGST ALS DE ULTIEME UITDAGING VOOR DE ZIEL

“Angst ervaren we fysiek, emotioneel en psychisch maar uiteindelijk is angst een spirituele uitdaging. Angst is de grootste belemmering tot de manifestatie van de ziel in je leven en in de hele wereld.
 Er is geen angst in de ziel, wat betekent dat je diepste en meest ware natuur volledig vrij is van deze verwoestende zijnstoestand. Je ziel biedt je onvoorwaardelijke liefde, zelfkennis, grenzeloze creativiteit en formidabele kracht. Hoe meer je ziel zich via jou manifesteert, hoe meer het Goddelijke je wereld binnentreedt en transformeert.”
 Tom Monté

Wat je kan doen.

1. Adem diep in en uit vanuit je buik.

2. Doe genoeg grondingswerk.

3. Ga voor je leven en verstop jezelf niet meer, anders wordt de angst alleen maar groter en wordt je ziel verhinderd om in je bewustzijn te komen en je te leiden.

4. Geef aandacht aan de stem van Liefde in  jou. Let op je innerlijke dialoog. Word meester van je gedachten.

5. Vertrouw op hogere leiding en laat controle los. Geef dus toelating aan datgene wat hoger is dan jou, de Bron of hoe je het noemen wil. Jouw angst of probleem is een kans tot transformatie. Dat kan alleen als jij toelating geeft.

6. Leef een innerlijk leven. Neem tijd voor jezelf. Ga de natuur in en maak contact met jezelf en alles om je heen. Voel de pracht van de schepping en de schoonheid van je eigen schepping.

7. Verhoog je energie en trillingsfrequentie: meer water drinken, eet zo gezond mogelijk, mediteer (zo krijg je meer toegang tot je ziel en bewustzijn), dingen doen die je plezier geven, positieve gedachten scheppen, heel je trauma’s waardoor emoties vrij kunnen komen, ….

8. Volg je hart en je ziel. De stem van Liefde volgen schept een liefdevol leven. Daar waar je je hart en liefde aan geeft zal groeien. Je ziel geeft je leven richting, betekenis, een doel en bescherming. Kijk wie je wordt wanneer je ziel je leven transformeert.

9. Spreek met je angsten. Zeg…. “ik ben bang voor…./ ik ben bang dat…… en voel je angsten ” en verbind je dan met het hier en nu. Angst brengt je naar een plek die niet bestaat. In het hier en nu is er geen angst nodig. Angst is gebaseerd op een ervaring in het verleden die je projecteert in de toekomst.

10. Maak iets productiefs van je angsten. Vaak is je angst gebaseerd op een belemmerende overtuiging die niet meer waar is. Benoem je angsten en adem er doorheen, dan ontstaat er ruimte. Helder denken is onmogelijk als je focust op het probleem. Maak van je probleem een vraag en geef de instructie om alles wat jou hierin tegenhoudt te vernietigen en te decreëren.

Bvb.

  • Ik heb niet genoeg geld.
    Verander dit in: Hoe krijg ik genoeg geld en ik wil alle gedachten die het niet toestaan om geld te ontvangen vernietigen en decreëren.
  • Ik heb niet genoeg tijd.
    Verander dit in: Hoe ervaar ik voldoende tijd en ik wil alle gedachten die het niet toestaan dit te ervaren vernietigen en decreëren.
  • Ik weet geen oplossing voor dit probleem.
    Verander dit in: Hoe kan ik dit probleem oplossen en ik wil alle gedachten die het niet toestaan om het probleem op te lossen vernietigen en decreëren.

Wil je met je angsten en blokkades aan de slag dan kan je bvb. een  Transformatietraject aangaan.

Succes en veel liefde gewenst.

Peter