MAAK JE LEVENSMISSIE WAAR - aykohuis

MAAK JE LEVENSMISSIE WAAR

“Je eigen legende waarmaken is de enige verplichting van de mens. En als je iets wilt, spant het hele universum samen om ervoor te zorgen dat je je droom verwezenlijkt.”

Paulo Coelho

 

Stel je voor dat je doet wat je hart je ingeeft.

Wij denken dat dit niet kan. Het woord werken klinkt soms als je aanpassen aan een systeem dat energetisch niet bij je past, opdrachten van een ander uitvoeren in plaats van luisteren naar je ziel. Doe de dingen die je leuk vindt en vertrouw erop dat er dan dingen naar je toekomen die je ondersteunen.

“Het is mogelijk om hier stralend op aarde aanwezig te zijn en in ruil daarvoor datgene te ontvangen wat je in materieel opzicht nodig hebt. Dit is de natuurlijke cyclus van het leven.”

Een beweging naar binnen

Meer en meer willen mensen hun leven echt anders gaan inrichten. Ze zijn het beu de voorgeschotelde wegen te volgen die de maatschappij aanbiedt. Er is een beweging naar binnen bezig. De weg naar het hart. Ook in onderwijs en economie zien we langzaam maar zeker wezenlijke verschuivingen om anders naar werk en opleiding te kijken. Meer mensen willen een bezield en vervullend leven, hun eigen leven scheppen. Het begint met je missie helder te krijgen, je innerlijke missie (je ware potentieel van licht en liefde zijn) en je uiterlijke missie naar de buitenwereld waarmee je jezelf op de wereld zet vanuit je bestaansrecht en geboorterecht en waarmee je iets dienstbaar deelt aan anderen.

Expressie geven aan je innerlijke wereld

In de bweweging naar binnen kom je innerlijke delen van jezelf tegen die vragen om veruiterlijkt te worden. Expressie geven aan je innerlijke wereld om zo jezelf te realiseren. Je hoeft niet noodzakelijk in al je gaven, talenten, kwaliteiten een specialist te zijn. Het leeft gewoon in jou. We zijn ermee geboren.

Je hoeft geen ster te zijn om een ster te worden

Je hoeft geen ster te zijn in al je talenten en kwaliteiten. Er zijn veel mensen die zonder opleiding tot grote realisaties zijn gekomen in hun leven. Het gaat erom dingen te doen vanuit het hart. Dat zal positieve beweging brengen in jouw en andermans leven.

Een andere kijk op studies, opleiding en werk

Scholing en opleiding zal dan ook meer gaan dienen om een nog betere versie van jezelf te worden. Van nature ben je al héél geboren, alleen zijn we het verleerd onszelf te zijn door nefaste opvoeding en scholing waarbij je vaak het gevoel hebt dat je steeds jezelf moet bewijzen en presteren om bevestiging te mogen krijgen. Je hoeft niets meer te bewijzen. Je bent al Liefde.  Dit weten en vertrouwen brengt een einde aan ‘moeten presteren’ en aan ‘bevestigingsdrang’. De enige reden waarom je de dingen doet, is omdat je hart en ziel daar zin in hebben én het iets vreugdevol biedt aan de aarde.

Ontdek jouw ‘Gift’ aan de wereld

Verlang je te werken en te leven vanuit een diepere dimensie in jezelf, dan is het nodig jouw kwaliteiten en talenten te ontdekken om zo jouw diepste ‘ik’, je wezen, je ziel tot uitdrukking te brengen. Dat is jouw ‘gift’, jouw missie, jouw geschenk aan de wereld waarmee jij datgene in de wereld kunt zetten, waar je zelf het meest gelukkig mee bent en waarmee de ander het beste krijgt dat jij te bieden hebt.
Heel jezelf door je missie te leven

Heling, gezondheid en welzijn verkrijg je immers o.a. door jezelf volledig te (laten) zien én hélemaal jezelf te zijn. Dan kom je werkelijk tot leven, dan ga je betere situaties in je leven aantrekken en tovert het leven mooie geschenken op je pad.

“Leef je een ander leven dan je eigenlijk zou willen?”

“Heb jij soms het gevoel dat je hier bent voor iets groters dan dit en wil je nu ook je licht laten schijnen?”

 

Ik wens je alle moed op je pad om deze zinvolle weg te gaan.

Hartelijke groet,

Peter