EIGEN-WAARDE, scheppingskracht en de schepping van jouw ziel - aykohuis

EIGEN-WAARDE, scheppingskracht en de schepping van jouw ziel

De menselijke zoektocht is er vaak een naar de zoektocht naar eigenwaarde, naar wie ben ik nu eigenlijk en wat heb ik te betekenen? Ben ik van betekenis, ben ik iets waard, is het zinvol dat ik doe wat ik doe want ik krijg zoveel tegenkanting, zoveel mislukkingen op mijn pad, zoveel teleurstelling. Vaak voelen we dat, ervaren we dat… en zoeken we koortsachtig verder naar de bevestiging van ons bestaan. Niemand zal jou dat ooit geven als je het jezelf niet geven zal.

Hoe doe je dat dan, jezelf eigen waarde geven?

Simpel. Je hoeft er niets voor te doen. Je bent het al. Je bent geboren in heelheid van de schepping. Je mocht komen, je mocht neerdalen. Je koos er zelf voor. In al je naaktheid kwam je op aarde, toen nog zonder afgescheidenheid en in verbinding met alles. Geen onderscheid kennende tussen hij of zij en jou. Alles was één en met elkaar verbonden tot die dag dat je afkeuring, afwijzing, verlatenheid, gemis, er niet toe doen, niet van betekenis zijn, er niet bij horen, … ervaarde in jouw prille leven als kind.

Daar borduren we dan gans ons leven op verder, onbewust, ingesleten patronen waar je zelf (onbewust) voor koos om dat gevoel vast te houden omdat je niet anders kon, omdat je niet bij machte was en niet voldoende power van je ouders had meegekregen om iedere afwijzing niet als afwijzing te ervaren maar als een deel van die ander zijn pijn.

Je kan het je ouders niet kwalijk nemen dat ze je die power niet gaven omdat ze zelf in hun pijn en onmacht vertoefden. Vergeef hen. Heb hen lief. Wees dankbaar voor wat ze je wel brachten. En dat is veel meer dan je denkt en weet als je je eigen bril en projectie kan neerleggen die je zelf in stand hield vanuit een vals gevoel van niet van waarde zijn. Je mocht uiteindelijk deze ervaring ervaren om nu dan eindelijk op te staan als volwassen man of vrouw om in te zien dat het slechts een leerstuk was om jou in je kracht, in je hart, in je liefde en dankbaarheid te brengen, om jou te herinneren aan wie je werkelijk bent en dat je kan opstijgen en overstijgen voorbij pijn, voorbij verleden en je in het nieuwe nu je eigen-waarde mag beleven. Geen bevestiging meer zoekend bij anderen. Dat is een uitputtend verhaal en verloren energie.

Jouw eigen-waarde heb je al. Niet vanuit je persoonlijkheid, niet gekregen door anderen maar door wie je in essentie bent. Jouw ziel kent zijn waarde, zijn kracht, zijn liefde, zijn potentieel. Niets of niemand hoeft jou dat te geven of je leeft je leven lang vanuit een behoeftigheidsbewustzijn snakkend naar bevestiging. Je bent overvloed, je bent liefde, je bent goddelijke potentie, je ben energie en dat is KRACHT. Verbind je met je ziel, met je ware wezen waar kracht en liefde woont en zet die neer in je onderbuik, in je hart. Zet het zwaard in je onderbuik met het mespunt in de aarde, het lemmet ter hoogte van je hara (zowat twee centimeter onder je navel en dan twee centimeter naar binnen). Hou het lemmet vast met je ene hand en leg je andere hand op je hart, sta met je voeten op de grond verbonden met het hart van de aarde en maak connectie vanuit je kruin met de opperste laag, de bron…. Stem je af vanuit je lichaam, je hart met jouw voedingsbodem en dragende kracht, deze planeet aarde en verbind je met je wijsheid en je goddelijkheid met het parelmoerachtige witte licht van de bron.

Verbind je steeds opnieuw

Je bent een deel van de schepping, je bent scheppende energie, je bestaat uit dezelfde vibratie dan het leven en de bron zelf. Besef je dat. Voel, adem de liefde in gans jouw lichaam, in al je cellen. Verbind je met jezelf, je zwaard, je kracht, je hart, je liefde. Geef, neem. Als man, wees mannelijk in je krachtige scheppende daden en voed ze met de warme vrouwelijke en dienende energie van je hart.  Als vrouw, geef je liefde, je dienende dienstbaarheid aan de aarde en begrens je met je mannelijke kracht zodat niemand over jou heen loopt.

Niets of niemand hoeft jou ooit nog te bevestigen. JE BENT. Je bestaat. Je mag en wil er zijn en je creëert jouw weldaden vanuit je passievolle hart vanuit dienstbaarheid om jouw gift te geven aan anderen, opdat jij en zij en allen harmonie en verbinding mogen ervaren.

Eigen-waarde zit in de beslotenheid van je ziel

Dus stop nu met jouw herhalende verhaal steeds opnieuw tegen jezelf te zeggen vanuit een oude gekwetsheid. Je kan NU dat verhaal eindigen en je verbinden met je ware wezen, je heelheid die leeft in jouw eigenste zelf. Je kan zeggen: hier ben ik en ik ben niet anders dan jij, ik ben net als jij energie levend in een lichaam. Ik ben kracht, energie is kracht, alles is kracht, alles is energie. Je mag zeggen tegen jezelf… “Ik ben GRACIEUS” en ik weet het, ik voel het, ik ruik het en ik proef het en ik deel mijn gratie én schoonheid én goddelijkheid met anderen omdat ik delen wil en verbinden wil, omdat ik levende potentie ben die leven wil, delen wil en verbinden wil. Je bent. Je bestaat en je eigen-waarde was er voor je geboren werd. Herinner het je weer. En schep wat vanuit jouw onderbuik zich scheppen wil. En volg hierbij de wijsheid van je hart en je ziel. NU kan je beslissen je angsten opzij te zetten als een daadkrachtige actie vanuit jouw eigen-waarde en zonder schroom jezelf in de wereld te zetten die wacht tot jij laat zien wie je bent, tot jij jezelf laat zien door jouw unieke gaven en passies, jouw code, dat je bent wie je bent, dat je nu al genoeg bent en voldoening hebt met jezelf en alleen maar expressie wil brengen aan datgene wat diep in je leeft in verbinding met anderen, in de juiste vorm die passend is en waar je hart en ziel zooo blij van wordt …. in overgave, in weldaad, vanuit hartskracht en vanuit jouw bijzonderheid. Jouw ziel vraagt om te dansen, te spelen, te scheppen en vervulling te ervaren vanuit datgene wat diep in je hart en ziel leeft en zich tonen wil en verbinden wil in de hoogst mogelijke potentiële vormen wat kan en zich manifesteren zal voorbij angsten en in verbinding met je ware wezen en jouw hoogst mogelijke potentie. Jouw ziel lacht al als jij JA zegt vanuit het vertrouwen dat jouw ziel zijn eigen-waarde al heeft.