DE KRACHT EN DE SCHOONHEID VAN JE ZIELSVERLANGENS - aykohuis

DE KRACHT EN DE SCHOONHEID VAN JE ZIELSVERLANGENS

Ieder mens heeft wensen en verlangens. Soms is het goed kijken vanwaaruit die verlangens komen. De zuiverste verlangens komen uit het hart en zijn in wezen al aanwezig en manifest omdat ze tot de ziel behoren.  Energie vanuit je ziel trekt datgene aan wat bij jouw zielstrilling past en resoneert, in eb en vloedgolven soms, soms traag, soms snel….

Dit gaat voorbij wensen en verlangens vanuit je (gekwetste) persoonlijkheid, verlangens of wensen vanuit je hoofd, vanuit alleen wilskracht, vanuit een armoedebewustzijn of slachtofferhouding,…. Het is een subtiel verschil dit te zien en te voelen.

Wat voor jou bestemt is, is er al, ergens. Vertrouw dat. Vertrouw je hart. Je hart is het energetisch lichaam van je ziel. Je hart is groter dan welke gedachte of angst ook. Je hart geeft je de kans liefde te zijn, liefde te geven, liefde te ontvangen.

Hart en zielsverlangens nodigen je uit weer in verbinding te komen met jezelf, met je vrije en ware natuur, om transformaties door te gaan naar je diepste wezen en potentieel én je de kans biedt anderen hierin te ondersteunen door zelf Liefde te zijn.

Je droom (welke ook) heb je niet uit te vinden, niet te zoeken, die bestaat al in jou.  Zielsverlangens heb je zelfs niet te verlangen. Ze zijn er gewoon. Het is de weg andersom. Je stuurt ze niet uit, ze komen naar jou en bestaan in jou.

Veel liefde gewenst

Peter