Naaktheid, heling en heelheid in leegte en volheid - aykohuis

Naaktheid, heling en heelheid in leegte en volheid

Hoe kijk jij naar jouw lichaam en dat van je partner

Kijk daar … jouw lichaam met al zijn tekens en littekens verduisterd voor het oog maar diep geweten in je herinnering.

Kijk je voorbij die onhebbelijkheden van je lijf en tast dieper dan je ooit kon. Voel jezelf eens, raak je aan, laat je aanraken door je partner die jou bemind en voel dan ‘Ik hou van mij’ en wees dankbaar dat je partner jou totaal graag ziet wat jezelf nog niet kon. Speel en dans samen in deze ontmoeting van lijf tot lijf en je dan laten zakken in je eigen fysieke zijn.

Wees naakt en zie voorbij elke onhebbelijkheid. Het gaat verder dan uiterlijkheid en omdat je beiden weet dat je -fysiek- niet bent zoals je misschien wou. Het is jouw tempel van je ziel.

Je lichaam eren, vereren, samen in totaliteit en eeuwigheid.

Dit liefdesspel gaat voorbij aan uiterlijk vertoon. Je ontmoet elkaar in een veld van zachtheid, tedere aanraking in elk deel van jouw zijn. Je hebt geen grens tenzij een grens uit schaamte voor jezelf die je mag loslaten bij elkaar. Je bent goddelijk mooi, echt puur. Het is tijd om je helemaal te zien, je helemaal te voelen, je helemaal te laten voelen.

Twee lichamen die in het duister tasten naar raakvlakken, naar liefkozerij die dieper gaat dan zomaar seks. Versmeltingen vanuit een diep ademhalen waarbij ogen in elkaar vallen en grenzeloosheid, tijdloosheid wordt ervaren. Het is een vorm van osmose en extase die je deelt en heelt waarbij jij via jouw lichaam jouw trauma bevrijdt van angsten, van niet graag gezien zijn en van overvloed van pure liefde en gedrevenheid met een mix van instinctieve driften gedreven vanuit de ziel.

Gedeelde heilige ruimte

Het gaat om elkaar ontmoeten voorbij automatische gedragingen in de leegt in jezelf en in de relatie. Een ontmoeting met de ander, niet meer verwachten om gered te worden, dan blijft de pure ontmoeting over in die leegte die vol wordt. In deze heilige ruimte ga je elkaar zo ontmoeten, dan ga je elkaar steeds nieuw ontmoeten, nieuws ontdekken in jezelf en in de ander.
Zo ontstaat er vermenigvuldiging waarbij je jezelf en de ander bekrachtigd waarbij je beiden groeit in bewustzijn, in helderheid, in creativiteit en zo elkaar aanvult en versterkt en tot samenwerking komt.  Dan gebeurt er wat.