JOUW ZIEL EN ZIJN LANDSCHAP

Diep durven duiken in de oceaan van Liefde.

Elke ziel van elke mens heeft voor hij naar aarde kwam een landschap op aarde om op te bestaan, om te zegevieren, om in vrijheid te leven in verbinding met dat alles wat met hem of haar resoneert in de diepste lagen. Je diepste drijfveren, je diepste passies en verlangens onderzoeken en dat in verbinding brengen met datgene wat daarbij hoort. Je volle potentieel belichamen is je vrij maken van angsten, diep durven duiken in de oceaan van Liefde om daar via alles wat resoneert met jou tot je eigenste bestaan komen. Je eigen werkelijkheid ontmoeten via het andere, die andere, die Ander.

Je eigen wildernis en avontuur bloot leggen

Je tijger laten ontwaken in je body. Je vuur laten waaien doorheen de weerbarstige wind. Het is recht komen staan met alles wat en wie je bent. Het is weten dat de duisternis in jou met al je schaduwkanten ook schaduwkanten en duisternis van anderen zijn en van het bestaan. Het is weten dat doorheen die duisternis er een bijzonder fonkelend vuur in je bestaat dat -als het al z’n licht mag tonen en je de moed hebt die te tonen-  de duisternis en je schaduw doorheen je licht zich geliefd zal voelen en geen reden van bestaan meer hebben zal.

Laat je maskers vallen

We dragen allen maskers, maskers vol leugens om ons maar overeind te kunnen houden. Bang voor afwijzing van anderen, je kinderen, je partner, je collega’s, je vrienden, je familie, ….  Wie durft echt eerlijk zijn over alles. Bijna niemand. Allemaal bang voor afwijzing en net zo wijzen we het leven af, wijzen we verbindingen af, wijzen we onszelf af, wijzen we Liefde af. Jouw gegrondheid van je leven en jouw bestaan huist in jouw ziel. Je ziel die zuiver is en die geen angsten kent omdat er gedragenheid is van iets hogers, de plek waar je vandaan kwam en waar alleen Liefde heerste. Je bent dit alles vergeten. Het is nu tijd, al lang tijd en nu meer dan tijd jezelf weer te herinneren en je hart te openen. Te weten, te voelen dat jij Liefde bent, kracht en energie gebouwd uit universele, goddelijke energie.

Stop met controle door je mind

Je mind wil je leven blijven beheersen en zo bezoedel je je hart. Je leeft niet je waarheid, je leeft niet je ziel. Je ziel voelt zich verloochend door jouw hebbelijke persoonlijkheid die maar controle wil en alles doet, zelfs manipuleert, om toch maar niet in overgave te gaan van het leven, de liefde, je eigenste ziel. Hoe moet dat zijn voor jouw ziel? Je houdt jezelf gevangen. Je manipuleert uiteindelijk jezelf. Je zet jezelf een hak maar je weet nog niet dat je over je eigen hoopje gevallen bent. Je denkt nog steeds dat je weet wat voor jou het beste is vanuit je mind, alleen die wint het nooit van je hart en je ziel en helemaal niet van datgene wat ons het leven bracht. Het is alleen maar een teken dat je het leven niet vertrouwt, jezelf niet vertrouwt, je eigen ziel verloochend.

Scheppingskracht van de ziel

Je kan geen goede en foute beslissingen nemen. Alles is oké, je hebt tijd, tijd die niet bestaat, dus het maakt niet eens uit want doorheen tijd die niet bestaat heb je tijd volgens je mind, al is ook dat controle. En eens je dat doorziet…. kan je nu daarmee stoppen en eindelijk je hart en ziel volgen. Want in wezen is het uitstel en kan je nog gans je leven duiken in de analyses van je leven, je kwetsuren …. In het nu is er geen kwetsuur. Die heb je jezelf eigen gemaakt in je mind en je bent je er zelf mee gaan identificeren en je bent het nog gaan geloven ook en dàt is het wat je nu ontdekken mag. Hoe lang zoek je jezelf nog bezig te houden in je eigen lijden? Bevrijd je emotionele lichaam en je wonden door diep in verbinding te gaan met jezelf en telkens die mind komt spelen en je controle wenst vanuit angsten, vanuit niet weten, vanuit zelf-sabbotage, …. sluit dan je ogen, luister naar je hart en doe wat je hart je ingeeft en doe dat in àlle gedrevenheid. LEEF en ontdek het wonder, ontdek de Liefde, ontdek elke vezel in je lijf en gun die zijn bestaan. Elke vezel in je lijf die door jouw ziel gestuwd wordt om expressie te geven aan datgene wat in je leeft en nog nooit eerder dat licht zag en die liefde voelde, is de roep van jouw ziel! De liefdeskracht van jouw ziel wil exploderen en in vuur en vlam staan voor jou omdat je ziel jou bijzonder graag ziet en het je de diepste liefde wenst.