Commitment in relaties – aykohuis

Commitment in relaties

Commitment als een keuze van het hart

Commitment, ik huiverde er wel eens van (uit angst te falen), nu voel ik steeds meer en meer de werkelijke waarde ervan en hoe ontzettend veel liefde het bieden kan en hoe mooi het voelt, hoeveel zuurstof het geeft en doorstroming.

Het is geen afleiding zoeken als het even moeilijk is, maar doorleven wat speelt, soms alleen, soms samen.

Het is in elke gedachte, idee, creatie dat vertolken wat in je leeft.
Het is congruent zijn in je daden die belichaming zijn van je hart en ziel.

Het is in moeilijke momenten blijven geloven en vertrouwen in wat je ten diepste weet en daarnaar handelen.

Het is soms in stilte liefde sturen als die ander even ‘weg’ is en fluisteren dat je blijft ook al is er aan de andere kant pijn, verdriet, boosheid.

Het is warmhartigheid. Het is openheid vanuit liefde, niet vanuit angst. Het is de ander de kans geven dat je te vertrouwen bent en dat ook toont zelfs al wordt het (nog) niet vertrouwd.

Het is je mind sussen die vertaling is van je eigen gekwetsheid en het niet meer nodig is om daarnaar te handelen.

Commitment is bewust kiezen voor nieuw handelen

Het is vertrouwen op iets dat groter is dan jezelf en overgave vraagt en dat vinden we kwetsbaar terwijl iets in ons weet dat we dit dienen aan te gaan en hoe fijn het voelt als je dit steeds beter en beter kan als je intapt op wat werkelijk in je hart aanwezig is en waarvan je weet dat het waarheid is en gesteund wordt.

Blij dat ik weer ben waar ik al was toen ik kind was.
Ik herinner me hoe trouw ik kon zijn, gecommiteerd aan wat werkelijk echt was en hoe ik toen al de moed had dat te tonen.

Commitment is … weten en voelen dat je genoeg bent met je hele zelf omdat je steeds meer en meer jezelf omarmt en je het verdient dat je je verlangen waard bent.

Commitment is compassie voor jezelf, de ander.
Commitment is de ware zelf zien van jezelf die eren en respecteren.
Commitment is de ware zelf zien van die ander en die eren en respecteren.

Commitment is geen gebondenheid maar verbondenheid en schenkt vrijheid, liefde en plezier.

Commitment is doen wat je ten diepste van binnen weet en voelt.
Commitment is focussen en vertrouwen op groei, op het onontdekte potentieel en daar waarachtig in geloven dat als je trouw bent alles spontaan zal groeien.

Commitment is jezelf niet meer pijnigen met dat je niet goed genoeg bent en de ander niet meer pijnigen met gevoelens sturen dat hij/zij niet genoeg is maar zeggen dat je in alles van wie hij/zij is houdt en je zelf wel weet dat de schaduwkanten ook de jouwe zijn.

Commitment is die schaduwkanten bij elkaar tot licht brengen en dat ze zich mogen tonen in constructieve zin wat nieuwigheid brengt.

Commitment is de ombuiging van strijdende gekwetste kinderen naar spelende innerlijke kinderen die licht en vreugde brengen in de gedeelde pijn.

Commitment is je hart in actie neerzetten.

Commitment is je hart in actie neerzetten. Is bruggen slaan.
Commitment is trouw zijn aan datgene wat je weet en voelt als alle afleiding niet meer nodig is en je in de stilte het wezen van jezelf kent en die ander en dan onmetelijke vreugde voelt.

Commitment is als twijfel toeslaagt, weten dat het de stem van angst is en je je daarover heen zet vertrouwend op je dieper weten en datgene wat in jou drijft als het werkelijk stil is en waar je hart dan naar toe gaat in je kleine en grote liefde en jouw werkelijke verlangen los van angst en pijn. Het is taal geven aan je heelheid in samenspel met de heelheid van de ander. Het is diepere heelheid vinden bij elkaar waar zachtjesaan wonden geheeld worden door ieders aanwezigheid voor elkaar. Daar ontstaat echte liefde.

Commitment is de ander een hand en hart reiken als die het lastig heeft en blijven zeggen… Ik ben er voor je. Je hoeft niet alleen. Ik ben bij jou.

Commitment is doen wat je hart ingeeft en wat je ziel je influistert.
Dan gebeurt synchroniciteit en wonderen.

 

warme groet,

Peter Grard