Gratis Zoomsessie Manifesteer je Missie INSCHRIJVEN

Home Magda

Magda

Hieronder lees je het verslag van de dialoog tussen een archétype en hare Majesteit de koningin geschreven door Magda, een vrouw van boven de 60 jaar die aan haar missie begonnen is na de starttweedaagse van afgelopen weekend.

Dit is één van de oefeningen tijdens De Gouden Reis, gechanneld schrijven. Via deze en veel andere energetische methoden werken met chakra’s, geleide visualisatie, opstellingswerk, …) wordt meer helder wat in jou geleefd mag worden, wat nodig is om je potentieel aan archétypes te zien en te bevrijden, om tot harmonie te komen in jouw Koninkrijk en zo ook naar buiten. So within, so without.

 

Aan Zijne Majesteit de Koning , Hare Majesteit de Koningin en de koningin moeder (engel),

Majesteit, 

Als Onderdaan van uw Koninkrijk wens ik jou enkele feiten mede te delen dat in jou Koninkrijk heel wat onrust heerst de sfeer is alles behalve optimaal laat staan tweedrachtig te noemen.

De Onderdanen zijn niet meer tevreden met de algemene gang van zaken er heerst chaos in alle delen van uw Koninkrijk de mensen worden niet meer geleid er is geen structuur meer en ieder doet zowat zijn eigen ding.  Dit heeft een negatieve invloed op de welbevinden van het volk die hen verdeelt in vechtende en ruziemakend partijen en tweedracht zaaien met het gevolg dat dit een weerslag heeft op onze kinderen en de toekomst van ons bestaan.

Daarom wens ik als uw Onderdaan in verbinding  te treden en mij als Verzoener- Bemiddelaar  op te stellen om een oplossing te zoeken voor alle misnoegde gefrustreerde en over belaste Zielen

Majesteit, mag ik U verzoeken de betrokken partijen, regering genoemd, op de vingers te tikken en een  iedereen die een redelijk oplossend voorstel heeft bij elkaar te brengen dat zij rust brengen in uw Koninkrijk . Vervolgens wil ik een raad van  Leermeesters en Wijzen aanstellen die de bevolking  opleiden en opvoeden tot een positieve samenleving.

Hierbij roep ik mijn helpers op :

Vader en Moeder zij zijn de grondleggers  van alle begin om het Innerlijk Kind te begeleiden in de eerst fase van hun leven zij zorgen voor ;en planten de eerst zaadjes voor  hun latere toekomst

De Sjamaan (school )neemt de taak over waar het kind kan ontdekken, onderzoeken experimenteren; rekening  houden met leeftijd; het ontwikkeling van talenten, vaardigheden, behoeften en interesses van het kind .  

De Magiër zorg voor de wisselwerking tussen de Spirituele Fysieke en Materiële wereld aan de hand van Verhalen en  vertelt hij hoe de spirituele wereld werkt.

Hij laat hen kennismaken met  de Universele Wetten, hoe de Mentale Spieren werken, hoe je in verbinding kunt treden met je spirituele helpers door Meditatie en de Gids te zijn bij de Zielsopdracht. 

Door  het begrijpen wat er gebeurd rondom mij neem ik als Onderdaan mijn taak ter harte.

Door de vader en moeder  te vergeven helen en genezen , geneest ook  mijn innerlijk Kind. 

Het Bewust zijn is nu Getransformeerd en het Koninkrijk naar een Hoger Bewustzijn is opgetild.

Kan de Reiziger zich verplaatsen naar andere dimensies en tijdlijnen.

Zodat de rust en vrede kan wederkeren in uw Koninkrijk. 

Nu de Engelenenergie zich bevrijd  heeft en het Bewustzijn is getransformeerd ontvouwd rondom mij een Regenboog van kleuren  en maakt  Mij  een met de Universele Bron.

Hierbij Majesteit wens ik mijn betoog af te ronden en mij te schikken naar de Wijsheden die uw Majesteit omringen , dat uwe Majesteit nog mag genieten van vele  gezegende  en rustig dagen in het bijzijn van jouw Geliefden, kinderen en andere Zielen

De Bron beschermd de Koning en Koningin. 

Hoera  (x3)

De  Bruggenbouwer

pastedGraphic_1.png

 

Magda, 60 jaar

Author: Peter Grard